top of page

Verplichte weekendrust buiten de cabine


TIN Weekendrust in de cabine

Bron afbeelding: Transport in Nood

Op dit moment komen er veel berichten voorbij over de verplichte weekendrust buiten de cabine, zowel voor situaties in Nederland als ook over de grens.

Uitspraak Europese hof 20 december 2017

Op 20 december oordeelde het Europese Hof dat chauffeurs de verplichte lange rustpauze van 45 uur niet in de cabine mogen doorbrengen. Het verbod moet onder meer leiden tot betere werkomstandigheden voor de chauffeurs en de verkeersveiligheid in het algemeen, zo stelt het Hof. Daarnaast moet het verbod ervoor zorgen dat de Europese lidstaten beter gaan controleren en handhaven.

In Nederland gold al een boete voor doorbrengen van de weekendrust in de cabine, maar handhaving ervan was lastig vanwege verschil in interpretatie Europees gezien. Met deze uitspraak is daar meer duidelijk over gekomen.

Periode waarschuwen is voorbij - bij overtreding volgt een boete

Transport Online bericht dat in de maand februari 47 boetes zijn uitgeschreven aan chauffeurs die de verplichte weekendrust in de cabine hebben doorgebracht. De boete die in Nederland hiervoor wordt opgelegd bedraagt € 1.500,- Er is op verschillende wegen gecontroleerd. Lees het volledige artikel hier.

Motie aangenomen door de tweede kamer over controleren en handhaven

Onlangs is op 23 februari ook een motie aangenomen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport op alle relevante plaatsen gaat controleren en handhaven en niet alleen gerichte controles uitvoert.

Politie mag geen documenten opvragen ter bewijs van rust buiten cabine

In de nieuwsbrief van Transport in Nood wordt nog aandacht besteed aan de bewijslast van rusten buiten de cabine. Volgens Kevin Vierhout van Vallenduuk Advocaten mag de politie geen documenten opvragen die moeten bewijzen dat de rust niet in de cabine gehouden is. Dit op grond van de tachograafverordening.

Dit kwam naar aanleiding van het advies om altijd bewijsmateriaal te verzamelen voor het elders doorbrengen van de weekendrust. Lees het volledige artikel hier.

Archief
Recente berichten
bottom of page